A nyereményjáték hivatalos játékszabályai

HIVATALOS SZABÁLYZAT ÉS FELTÉTELEK

A nyereményjáték szervezője és kihirdetője:Wilsondo s. r. o.,
Székhely: Zemianska Dedina 75., 027 43 Nižná, Szlovákia 
Statisztikai azonosító szám: 47429151
Adószám: 30465385-2-51
Közösségi (európai) adószám: HU30465385
Bejegyezve a Zsolnai járási (cég-) bíróságon, 2013. október 3-án, kft. ügyosztály 60353/L számú betét (a továbbiakban csak „Szervező”).

A nyereményjátékra a Magyar Köztársaság területén kerül sor, a Facebook közösségi oldalon.

A Játékszabályzat a Játékos és a Szervező közötti feltételeket tartalmazza és szabályozza. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. Abban a pillanatban, amikor a Játékos részt vesz a nyereményjátékban automatikusan elfogadja a játékszabályzatot és kötelezi magát annak betartására.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A nyereményjátékban részt vehet minden személy, aki

  • betöltötte a 18. életévét,
  • Magyarország területén van a lakhelye,
  • regisztrálva van a Facebook közösségi oldalon,
  • betartja a Facebook közösségi oldal használatának szabályait, amelyek a következő címen megtalálhatók: https://www.facebook.com/terms.php,
  • hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez,
  • teljesíti a nyereményjátékban meghatározott feltételeket,
  • a DETSKAPOSTEL s.r.o. alkalmazottai nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

A nyereményjátékban részt vevők csak egyszer jelentkezhetnek a játékra, a saját Facebook profiljukkal. Tilos bármiféle javítás vagy korrekció a már megírt kommentben. A fiktívnek tűnő profilok kizárásra kerülnek.

JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték hivatalos időtartama: 2021.05.25-től 2021.05.30-ig (20:00 óráig). A nyereményjáték a wilsondo.hu Facebook oldalán megjelenő nyereményjáték felhívás kihelyezésével indul. A Játékos feladata, hogya felhívás alá hozzászólásba bemásolja annak a BLOG-nak a linkjét, amely a legjobban tetszik neki, vagy amelyiket a leghasznosabbnak találja. A blogot a következő linken található: - https://www.wilsondo.hu/blog/  A játékba mindenki csak egyszer nevezhet be, legkésőbb 2021.05.30-án 20:00 óráig. Egy nyertes kerül kisorsolásra, akinek a nyereménye egy trambulin – Active Hobby.

A nyertesnek az eredmény kihirdetése után 48 óra áll rendelkezésére, hogy reagáljon az értesítésre. Amennyiben az adott nyertes az értesítést követő 48 órán belül sem jelentkezik, úgy a nyereményre való jogosultsága visszavonhatatlanul elveszik és új nyertes kerül kihirdetésre. A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos költségeket a Szervező viseli. Amennyiben a nyeremény kézbesítésére a megadott címre a nyertes hibájából nem kerül sor, köteles megtéríteni a Szervezőnek a szállítás költségét.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban való részvétellel beleegyezik a személyes adatai kezelésébe a nyereményjáték alatt, és annak végeztével, annak érdekében, hogy a játékos adatai leelenőrzésre kerülhessenek. A nyertes megadott személyes adatai átadásra kerülhetnek a szállítónak.

A Játékos jogait a 18/2018 számú adatvédelmi törvény szabályozza és biztosítja. A Játékos adatai csak egy bizonyos ideig kerülnek tárolásra, ez az idő maximum 3 hónap lehet a nyereményjáték lezárását követően. Az adatok automatikusan, és a verseny rendezői által is feldolgozásra kerülhetnek. A személyes adatait, amelyek a Facebook közösségi oldal által állnak rendelkezésre, a Facebook Inc. fogja feldolgozni az aktuális feltételek szerint (www.facebook.com).

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot törölje vagy változtatásokat hajtson végre, s ezen változtatásokat ugyanolyan módon hozza nyilvánosságra ahogyan a játékszabályzatot is. A Szervezőnek jogában áll ellenőrizni, hogy az összes részvételi feltétel betartásra kerül-e, vita vagy jogsértés esetén pedig végleges döntéseket hozhat bármilyen nyereményjátékkal kapcsolatos kérdés esetén, amely ellen a Játékosnak nem áll jogában fellebbezni.

A Játékos önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása, kiértékelése és a nyereményjáték átadása céljából felhasználja és kezelje, olyan formában ahogyan azt a nyereményjáték során a Játékos megadta, legkésőbb 3 hónappal a nyereményjáték lezárása utánig.

A nyereményjátékot a Facebook közösségi oldal semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, és nincs is hozzá egyáltalán köze. A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket a játék Szervezőjének kell címezni. Írásban küldheti el, üzenet formájában a Facebook közösségi oldalon, legkésőbb 3 nappal a nyereményjáték lezárása után.