Nyereményjáték egy tanulótoronyért

 
Groot tanulótorony:
 
https://www.wilsondo.hu/groot-tanulotorony-gyerekeknek-feher/

HIVATALOS SZABÁLYZAT ÉS FELTÉTELEK

A nyereményjáték szervezője és kihirdetője: Wilsondo s. r. o.,
Székhely: Zemianska Dedina 75., 027 43 Nižná, Szlovákia 
Statisztikai azonosító szám: 47429151
Adószám: 30465385-2-51
Közösségi (európai) adószám: HU30465385
Bejegyezve a Zsolnai járási (cég-) bíróságon, 2013. október 3-án, kft. ügyosztály 60353/L számú betét (a továbbiakban csak „Szervező”).

A Játékszabályzat a Játékos és a Szervező közötti feltételeket tartalmazza és szabályozza. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. Abban a pillanatban, amikor a Játékos részt vesz a nyereményjátékban automatikusan elfogadja a játékszabályzatot, és kötelezi magát annak betartására.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki

  • betöltötte a 18. életévét,
  • Magyarország területén van a lakhelye,
  • hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez,
  • teljesíti a nyereményjátékban meghatározott feltételeket,
  • a Wilsondo s.r.o. alkalmazottai nem vehetnek részt a nyereményjátékban.

A nyereményjátékban részt vevők csak egyszer jelentkezhetnek a játékra, az e-mail címül megadásával. A fiktív e-mail címmel rendelkezők kizárásra kerülnek.

A
NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték hivatalos időtartama: 2023.11.07-től 2023.12.07-ig (12:00 óráig)A sorsolás után a nyertest e-mailben értesítjük.
A nyereményjáték a wilsondo.hu weboldalunkon megjelenő nyereményjáték felhívás kihelyezésével indul. A Játékos feladata, hogy igazolja a nyereményjátékban való részvételt az e-mail címe megadásával. Minden megadott e-mail cím marketing célokra kerül felhasználásra. A játékba mindenki csak egyszer nevezhet be, legkésőbb 2023.12.07. délig. Egy nyertes kerül kisorsolásra, akinek a nyereménye egy fehér Groot tanulótorony.


A nyertesnek az eredmény kihirdetése után 48 óra áll rendelkezésére, hogy reagáljon az értesítésre. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 48 órán belül sem jelentkezik, úgy a nyereményre való jogosultsága visszavonhatatlanul elveszik, és új nyertes kerül kihirdetésre. A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos költségeket a Szervező viseli. Amennyiben a nyeremény kézbesítése a megadott címre a nyertes hibájából nem lehetséges, köteles megtéríteni a Szervezőnek a szállítás költségét.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban való részvétellel beleegyezik a személyes adatai kezelésébe a nyereményjáték alatt, és annak végeztével, annak érdekében, hogy a játékos adatai leelenőrzésre kerülhessenek. A nyertes megadott személyes adatai átadásra kerülhetnek a szállítónak.

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot törölje vagy változtatásokat hajtson végre. Ezen változtatásokat ugyanolyan módon hozza nyilvánosságra, mint ahogyan a játékszabályzatot. A Szervezőnek jogában áll ellenőrizni, hogy az összes részvételi feltétel betartásra kerül-e, vita vagy jogsértés esetén pedig végleges döntéseket hozhat bármilyen nyereményjátékkal kapcsolatos kérdés esetén, amely ellen a Játékosnak nem áll jogában fellebbezni.

A nyereményjátékot a Facebook vagy az Instagram közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, támogatják vagy szervezik, és nincsenek vele összefüggésben. A nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket a játék Szervezőjének kell címezni. Ezt írásban teheted meg, üzenet formájában az info@wilsondo.hu e-mail címünkre, legkésőbb 3 nappal a nyereményjáték lezárása után.